Wij zoeken ‘buurtzame’ initiatieven!

Als buurtzame bank zet Vrolijk fd, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Andijk en Enkhuizen, zich in voor een leefbare buurt. Dat is een fijne buurt om in te wonen en te ondernemen. Wat ons betreft hoort er nog iets thuis in dat rijtje: een bank die klaarstaat voor jou en jouw buurt! Financieel meedenken en sociale betrokkenheid gaan daarbij hand in hand. Samen met het Oranje Fonds draagt RegioBank bij aan lokale projecten om de betrokkenheid en saamhorigheid in de buurt te stimuleren. Het VoordeBuurt Fonds steunt daarom lokale projecten die gericht zijn op het vergroten van de verbinding en leefbaarheid van de buurt. Hierbij gaat het om terugkerende initiatieven die verschillende doelgroepen met elkaar in contact brengen, met name uitgevoerd door vrijwilligers.

Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank hebben wij echt hart voor de buurt en de mensen die er wonen. Wij blijven daarom het vertrouwde gezicht in de buurt en denken ook graag mee: wat speelt er echt in de buurt? En hoe zouden wij kunnen helpen? Daarom doen wij graag een oproep:

Heb jij een mooi initiatief dat zich richt op het structureel vergroten van lokale verbinding in de buurt? Neem dan contact met ons op. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden voor een aanvraag bij het VoordeBuurt Fonds.

Het VoordeBuurt Fonds ondersteunt diverse ‘buurtzame’ initiatieven op lokaal niveau, niet alleen met geld maar ook met advies. De bedragen die het fonds uitkeert wisselen en zijn afhankelijk van de projectbegrotingen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het geen bestaande projecten of verenigingen zijn die hun vaste kosten (bijv. energierekening of een nieuw voetbalveld) hiermee willen dekken. Per project is er maximaal € 10.000 beschikbaar.